<@U0D06TWMA>: You're binding `AccountManager` twic...
# kodein
s
@Andreas Sinz: You're binding
AccountManager
twice