Jj neni problem vezmu to tam, se jeste domluvime.....
# czech
v
Jj neni problem vezmu to tam, se jeste domluvime...Muzu hodit ted na Twitter jestli by nekdo sel toho 23.3, ale treba v dubnu bychom mohli udelat tu Kotlin Night