Ενα force Unwrap ξεχασμενο, απο auto-conversion Ja...
# greece
p
Ενα force Unwrap ξεχασμενο, απο auto-conversion Java -> Kotlin, μονο.