haha yeah. nag-post na ako ng announcement sa <#C0...
# philippines
j
haha yeah. nag-post na ako ng announcement sa #communities pero wala pa masyadong naka-join