<https://github.com/robfletcher/strikt/pull/95> so...
# strikt
c