https://kotlinlang.org logo
#android
Title
# android
m

M Sinan Sari

02/13/2020, 12:51 PM
Hello, I hope you are all doing well. I have a little question; I am using navigation component, single activity multiple fragment. I have a tiny problem with deeplink. • I’ve set
<nav-graph/>
in manifest and also set
launcherMode="singleTask"
, • I’ve set
<deeplink/>
in navigation graph. • I’ve handled intent extras in fragment. My flow is; • User clicks to forgot password, fills edit texts then requests deeplink mail. Works fine • User clicks to deeplink in email and selects app then navigates to
CreatePasswordFragment
automatically (deeplink destination fragment) & (I can handle args here, works fine also) The problem is;
Sometimes
if app is open on background, (for example I requested mail then pressed home button) and when I click deeplink, last fragment runs instead of destination fragment which is
CreatePasswordFragment
Any ideas about what may cause the problem? Thanks! The problem is that, if app is open in background, sometimes
m

Mücahit KAMBUR

02/13/2020, 6:56 PM
Bence problem deep link url sinden kaynaklanıyor. hangi versiyonu kullanıyorsun navigation component'in?
m

M Sinan Sari

02/13/2020, 9:58 PM
Version: 2.2.0 Stackte fragment yokken, yani app kapalı iken sorunsuz açıyor. Ancak app arka planda iken, arka plana alındığı sıradaki fragment ayağa kalkıyor. url ile alakalı olabilir mi bu durum?
m

Mücahit KAMBUR

02/13/2020, 10:34 PM
nav graph'ta kullandığın deep link ve mail deki linki paylaşırsan inceleyebilirim
app link var mı bu arada?
sadece deeplink varsa maile tıkladığın zaman tarayıcı gibi tepki verip popup çıkarır hangi uygulamayla açmak istiyorsun diye
maile tıkladığım gibi app açılıyorsa app link vardır ve o app linki handle eden bir yer vardır. sen o handle edilen yerden ilerdeysen yönlendirmez
m

M Sinan Sari

02/14/2020, 9:27 AM
Mail ile gelen link;
Copy code
<http://myurl/forgot-password/?key=sodmoq9wwdW1djkssdqMEdqlsp>
Deeplink
Copy code
<deepLink android:id="@+id/deepLink"
    app:uri="<http://myurl/forgot-password/?key=>{key}"/>
Sadece deeplink var. Mail’e tıkladığımda bottom sheet’te ne ile açmak istediğimi soruyor. Çok teşekkür ederim bu arada 🙏
m

Mücahit KAMBUR

02/14/2020, 1:49 PM
nav graph'ı splash activity'e eklemiş olabilir misin? Sıfırdan açtığında splashten başladığı için gidebilir, ama splashten başka activity'de olup backgroundan gelince onu yakalayamaz